Menu główne
kalendarz
Władze
Członkostwo
Drużyna
Imprezy
Publikacje
Podia

Regulamin - Kurpie MTB - Serafin

powrót do opisu imprezy

24 WRZEŚNIA 2017 (niedziela)

I. ORGANIZATOR. Klub Kolarski 24h, Czarnowiec 4, 07-411 Rzekuń
klubkolarski24h@gmail.com , www.kk24h.pl
NIP: 7582352797, REGON: 146515410
BGŻ BNP PARIBAS o/Ostrołęka,
02 2030 0045 1110 0000 0257 8620

kontakt: Marek Karczewski 533-613-913 rowerkarola@gmail.com,

Mariusz Rynkiewicz 692-456-401,


II. WSPÓŁORGANIZATOR.

1.

III. PARTNERZY

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Łysych.

2. JBB Bałdyga.

3. Piekarnia Kurpiowska SERAFIN.

IV. CEL I ZAŁOŻENIA WYŚCIGU.

1. Popularyzacja kolarstwa, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.

2. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży i dorosłych.

3. Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości.

4. Promocja Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Myszyniec.
V. TERMIN, MIEJSCE, TRASA
1. Wyścig odbędzie się w dniu
24 WRZEŚNIA 2017r. (NIEDZIELA) po drogach leśnych Nadleśnictwa Myszyniec, Leśnictwo Serafin (wieś SERAFIN, gm.ŁYSE)
2. Trasa wyścigu:
MINI - 1 okrążenie – 5,5km.

MIDI - 1 okrążenie Kobiety – 10km.

MAXI - 2 okrążenia Mężczyźni – 20km.

ZŁOTY DZWONEK – 250m w Miasteczku Zawodów dla przedszkolaków.
3. START i META – Serafin – ZALEW
4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi (strzałki oraz taśma ostrzegawcza)
5. Start wyścigu nastąpi:

godz. 11:00 – dzieci – wyścig MINI – START INDYWIDUALNY co 10 sekund

godz. 12:00 – KOBIETY MIDI i MĘŻCZYŹNI MAXI – START INDYWIDUALNY (lotny) co 10 sekund

po 12:00 - „O Złoty Dzwonek do roweru”
6. Odbędzie się START LOTNY INDYWIDUALNY. Zawodnik zostanie „wypuszczony” przez sędziego w odległości 30 metrów od punktu pomiaru czasu tak aby miał możliwość zapięcia się w pedałach. Dopiero w momencie pojawienia się na macie pomiaru elektronicznego rozpocznie się pomiar czasu.

7. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne.
8. Nawierzchnia trasy: żwirowa, leśne dukty. Trasa bardzo szybka (żwirowo-szutrowa), na całej długości szeroka z możliwością wyprzedzania !
9. Na trasie wyścigu będą znajdowały się punkty kontrolne. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

10. Wszyscy zawodnicy obowiązkowo startują w zapiętym kasku sztywnym na głowie.

11. Zabrania się zawodnikom „jazdy na kole”.

W Biurze Zawodów można wypożyczyć kask !!! (w ograniczonej ilości dla dzieci i dorosłych)

VI. LIMIT CZASU.
1.Organizator nie przewiduje wprowadzania limitu czasu.
VII. PUNKTY ODŻYWIANIA.
1. Na trasie brak bufetu – zbyt krótka trasa wyścigu !
VIII. UCZESTNICTWO.
1. W Wyścigu
KURPIE MTB prawo startu mają osoby, które do dnia 22.09.2017r. zarejestrują się na liście zgłoszeń udostępnionej na stronie https://elektronicznezapisy.pl/event/1885.html
2. Wszyscy zawodnicy startujący w Wyścigu
KURPIE MTB muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne od godz. 8:30 w dniu zawodów.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do wyścigu będzie wypełnienie oraz podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu. Dla osób, niepełnoletnich (ukończone 18 lat w dniu zawodów) wymagany jest podpis/zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, trenera.
4. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną i bezwzględnie przestrzegać przepisy „Prawo o Ruchu Drogowym” i niniejszego regulaminu.

5. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność. Istnieje możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych, prywatnych posesji.

6. Wyścig będzie się odbywać przy ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Służby Organizatora wskażą drogę i ułatwią włączanie się do ruchu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje zawodników i wypadki na trasie.
8
. Zalecany rower MTB

9. Zawodnik na trasie powinien używać następujących GŁOŚNYCH komunikatów:

- LEWA WOLNA ! – w przypadku chęci wyprzedzenia po LEWEJ stronie. Zawodnik wyprzedzany zjeżdża na PRAWĄ stronę.

- PRAWA WOLNA ! – w przypadku chęci wyprzedzenia po PRAWEJ stronie. Zawodnik wyprzedzany zjeżdża na LEWĄ stronę.

- LEWA ! - oznacza, że zawodnik wyprzedzający będzie jechał LEWĄ stroną gdy zawodnik wyprzedzany jest na stronie PRAWEJ.

- PRAWA ! - oznacza, że zawodnik wyprzedzający będzie jechał PRAWĄ stroną gdy zawodnik wyprzedzany jest na stronie LEWEJ.
IX. ZGŁOSZENIA.

1. Zgłoszenia na stronie https://elektronicznezapisy.pl/event/1885.html
2. Zgłoszenia będą możliwe również w dniu zawodów w
Biurze Zawodów, które będzie usytuowane w nad Zalewem w Serafinie. Zgłoszenia mogą być przerwane w dowolnym momencie przy zbyt dużej ilości zgłoszeń (ok. 250osób)
3. Za zgłoszenie pełne uważa się podpisanie oświadczenia na liście startowej dostępnej
w dniu zawodów od godz. 8:30 do 10:30, w Biurze Zawodów.

4. Organizator prosi o dostarczenie do Biura Zawodów potwierdzenia zapłaty za start w przypadku dokonania przelewu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie limit uczestników zgłoszonych do zawodów.

Program zawodów:

  • 08:30 - otwarcie biura zawodów.

  • 08:30 - 10:30 zapisy i weryfikacja zawodników.

  • 11:00 - start ostry – wyścig MINI (dzieci do 14lat)

  • 12:00 – start ostry – wyścig MIDI i MAXI (kobiety, mężczyźni)

  • po 12:00 – „Wyścig o Złoty Dzwonek do roweru” - dla przedszkolaków w Miasteczku Zawodów.

  • ok. 15:00 – zakończenie wyścigu.

  • ok. 15:30 – ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców.

Wszystkie czasy mogą ulec nieznacznym odchyleniom.

X. POMIAR CZASU.

1.Odbędzie się pomiar czasu – elektroniczny (NETTO). Pomiar czasu Good-Time Gdynia.

- Klasyfikacja Mama+Córka oraz Ojciec+Syn PUNKTACJA.
W tych dwóch klasyfikacjach zawodnicy będą startować na różnych dystansach. Mama i Córka na dystansie 10km, a Ojciec i Syn na 20km i 10km. Wśród panów wystąpi zapewne sytuacja, że jedna rodzina będzie startować na 10km+20km (syn+ojciec) oraz wyłącznie na 20km, bo syn jest już seniorem w rozumieniu kategorii wiekowej.
Zatem wyniki Pań można byłoby podsumować bardzo prosto dodając czas córki i mamy, i para z najmniejszym czasem wygrałaby.
Jednak z powodu możliwości wyboru różnych dystansów wśród mężczyzn zastosujemy wzór do wytypowania zwycięzców obu klasyfikacji.
AVS Córka + AVS Mama /2 = AVS PARY
AVS Syn + AVS Ojciec /2 = AVS PARY
Przykład:
1 para - Syn 10km avs 17,25 + Ojciec 20km avs 28,44 = 45,69 /2 = 22,845 km/h
2 para - Syn 20km avs 26,26 + Ojciec 20km avs 27,10 = 53,36 /2 = 26,68 km/h
Wygrywa druga para - z wyższą średnią prędkością.
W przypadku identycznej średniej prędkości wygrywa para, z której zawodnik był wyżej w kategorii OPEN.

XI. KLASYFIKACJE.
1. MINI
Dziewczynki D1 – do 8 lat (2009-2010)

D2 – do 11 lat (2006-2008)

D3 – do 14 lat (2003-2005)

Chłopcy C1 – do 8 lat (2009-2010)

C2 – do 11 lat (2006-2008)

C2 – do 14 lat (2003-2005)

z dzieckiem może jechać dorosły opiekun, który również musi posiadać zapięty kask na głowie.

2. MIDI Kobiety K1 – od 15 do 18 lat (1999-2002)

K2 – od 19 do 29 lat (1988-1998)

K3 – od 30 do 49 lat (1968-1987)

K4 – 50+ (1967 i starsze)

3. MAXI Mężczyźni M1 - od 15 do 18 lat (1999-2002)

M2 - od 19 do 29 lat (1988-1998)

M3 - od 30 do 39 lat (1978-1987)

M4 - od 40 do 49 lat (1968-1977)

M5 – od 50 do 59 lat (1958-1967)

M6 – 60+ (1957 i starsi)
4. MAMA+CÓRKA , OJCIEC+SYN
– dekoracja trzech pierwszych PAR.

5. NAJLICZNIEJSZA DRUŻYNA.

XII. NAGRODY.
1
. Zwycięzcy wyścigów OPEN otrzymują odpowiednio:

KOBIETY I, II, III miejsce – puchar, dyplom, nagroda finansowa(300zł, 200zł, 100zł)

MĘŻCZYŹNI I, II, III miejsce – puchar, dyplom, nagroda finansowa (300zł, 200zł, 100zł)

DZIEWCZYNKI I, II, III miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa

CHŁOPCY I, II, III miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa

MAMA+CÓRKA I, II, III miejsce – medal, dyplom

OJCIEC+SYN I, II, III miejsce – medal, dyplom

ZŁOTY DZWONEK I, II, III miejsce (dziewczynki oraz chłopcy) – medal, dyplom, nagroda rzeczowa
2.
Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymują specjalnie tłoczone, kolarskie medale .

3. Najmłodszy i najstarszy zawodnik wyścigu – puchar Prezesa KK24h Marka Karczewskiego.

4. Najcięższy i najlżejszy rower – nagroda rzeczowa.

5. Najliczniejsza drużyna – nagroda rzeczowa.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

7. Po dekoracji pucharowej odbędzie się rozdanie nagród rzeczowych dla osób, które ukończą wyścig. ODBIÓR NAGRÓD TYLKO OSOBIŚCIE !

XIII. OPŁATY.

Klub Kolarski 24h, Czarnowiec 4, 07-411 Rzekuń
BGŻ BNP PARIBAS O/Ostrołęka 02 2030 0045 1110 0000 0257 8620

Z dopiskiem „Imię i Nazwisko – KURPIE MTB Serafin”

do 21.09.2017

11km SENIOR

40.00 PLN

11km JUNIOR

30.00 PLN

0,5 Złoty Dzwonek

0.00 PLN

od 22.09.2017

11km SENIOR

50.00 PLN

11km JUNIOR

40.00 PLN

0,5 Złoty Dzwonek

0.00 PLN

OJCIEC+SYN i MAMA+CÓRKA PŁACĄ 60zł !

Dzieci z KK24h do 18lat 20zł

Osoby ur. 1947r. i starsze 50%

Drużyna MIN 4 zawodników -10zł rabatu od zawodnika

UWAGA! PROMOCYJNYCH CEN NIE ŁĄCZYMY ZE SOBĄ!!!

Opłata startowa nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach opłatę startową można zaksięgować na innego zawodnika.
XIV. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW. W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
1. przejazd oznakowaną trasą.
2. numery startowe na stałe.

3. elektroniczny pomiar czasu. (chip na mecie do zwrotu !)

4. wyniki opublikowane na stronie internetowej.
5. zabezpieczenie medyczne.
6. ciepły posiłek regeneracyjny na mecie.

7. Izotonik

8. Kawa, herbata, napoje, ciasto
9. niepowtarzalną atmosferę kurpiowskiej gościnności.

XV. UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW.

1. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas trwania wyścigu ani na czas podróży czy też czas pobytu w okolicach trasy wyścigu.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
XVI. ZASADY FAIR-PLAY

1. Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie (czytaj wyjaśnienie w dz. VIII p. 9)

2. Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do drogi publicznej lub skrzyżowania.

3. Zawodnik musi liczyć się z przerwaniem jazdy podczas trudnych odcinków trasy.

4. Zawodnicy muszą przestrzegać Przepisy o Ruchu Drogowym.

5. Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności trasy wyścigu.

6. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

7. Zawodnicy powinni odnosić się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników zawodów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

8. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.

9. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

10. Zawodnik, który zajął w wyścigu miejsce podlegające dekoracji powinien znajdować się w pobliżu podium aby organizator mógł sprawnie przeprowadzić dekorację.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zawodników do startu, którzy nie uregulowali swoich zobowiązań regulaminowych w stosunku do Organizatora za starty w innych wyścigach organizowanych przez Klub Kolarski 24h.

12. Organizator nie dopuszcza do startu zawodników z nałożoną przez PZKol lub inny związek sportowy karą dyscyplinarną za stosowanie dopingu farmakologicznego lub technologicznego !

XVII. WYNIKI

1. Wyniki nieoficjalne pojawią się w dniu zawodów w Biurze Zawodów oraz na tablicy ogłoszeń.

2. Wyniki oficjalne zostaną zamieszczone na stronie www.kk24h.pl w terminie do siedmiu dni roboczych po zawodach.

3. Organizator ma prawo w ciągu 7 dni roboczych do weryfikacji oraz korekty wyników na podstawie uzasadnionych protestów oraz na podstawie innej dokumentacji takiej jak nagrania video, zdjęcia, zeznania obsługi technicznej trasy co do skracania trasy przez zawodników.

4. Zawodnik może być przesunięty na ostatnią pozycję w peletonie za postępowanie takie jak: jazda w rozpiętym kasku, jazda bez kasku, zaśmiecanie trasy wyścigu oraz inne nieregulaminowe zachowanie.

5. Kierownik ekipy zawodników lub sam zawodnik może wnieść w dniu zawodów pisemny protest do wyników pod warunkiem wpłacenia kaucji w wysokości 200zł. W przypadku protestu uzasadnionego kaucja zostanie zwrócona w całości wnoszącemu.

6. Ostateczną decyzję o wynikach zawodów podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

XVIII. WYMOGI SPRZĘTOWE.

1. Obowiązują rowery MTB - bez elementów "czasowych" takich jak „lemondka”, „dysk” czy rower czasowy lub przełajowy. Rozmiar koła dowolny.

Wymiana roweru na inny podczas trwania wyścigu podlega dyskwalifikacji zawodnika.

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Wszyscy zawodnicy obowiązkowo startują w zapiętym kasku sztywnym na głowie.

W Biurze Zawodów można wypożyczyć kask !!! ( w ograniczonej ilości dla dzieci i dorosłych)

2. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Wyjątkową sytuacją odwołania lub zmianą terminu i miejsca może być jednak tzw. „siła wyższa”.

3. Wyścig odbędzie się po drogach gminnych, gruntowych i leśnych.

4. Podczas wyścigu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do kierownicy roweru oraz chip elektroniczny pod siodłem roweru. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

5. Podczas wyścigu nie można korzystać z żadnych środków transportu (za wyjątkiem roweru) pod karą dyskwalifikacji.
6. Organizator zapewnia opiekę medyczną. Najbliższy szpital: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce im. dr Józefa Psarskiego, aleja Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka, 29 765 21 00,
szpitalo@szpital.ostroleka.pl
7. Za pozostawienie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy organizator NIE ponosi odpowiedzialności.
8. Przed wyścigiem i po wyścigu zawodnicy będą mieli możliwość zwiedzenia Rezerwatu Przyrody Torfowiska Serafin.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych zdjęć , nagrań audio i video wykonanych podczas trwania imprezy.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestnika imprezy podczas publikacji zdjęć i nagrań w prasie, internecie, radio i telewizji.

11. Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową/listę startową i oświadczenie akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) wyłącznie do celów Imprezy „Kurpie MTB”.

12. Organizator zastrzega sobie zmianę nazwy imprezy „Kurpie MTB” w momencie pojawienia się sponsora tytularnego.

13. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

Forum
 • Forum
KURPIE MTB - ZAPISY
 • KurpieMTB
Reklama
 • KurpieMTB
 • Historia
 • WSC
 • YouTube
Sponsorzy
Partnerzy
Polecamy
 • Linki
Media