Menu główne
kalendarz
Władze
Członkostwo
Drużyna
Imprezy
Publikacje
Podia

Regulamin - 3 WYŚCIG MTB KURPIOWSKIE PIASKI

powrót do opisu imprezy


REGULAMIN

3 Wyścigu Kolarskiego MTB
KURPIOWSKIE PIASKI

o puchar Wójta Gminy Rzekuń

o puchar Starosty powiatu ostrołęckiego

I. ORGANIZATOR.

Klub Kolarski 24h
Czarnowiec 4, 07-411 Rzekuń
klubkolarski24h@gmail.com , www.kk24h.pl
NIP: 7582352797, REGON: 146515410
Nr konta: Bank BGŻ S.A oddział w Ostrołęce,
02 2030 0045 1110 0000 0257 8620

nr kontaktowy Marek Karczewski 516-029-396, Piotr Nabiałek 696-502-655, Norbert Siemiątkowski 600-464-952

II. WSPÓŁORGANIZATOR.

1. Zespół Szkół w Ołdakach jako Organizator Pikniku Rodzinnego „WSPÓLNA SPRAWA – WSPÓLNA ZABAWA”

III. JEDNOSTKI FINANSUJĄCE.

1. Urząd Gminy w Rzekuniu

2. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

IV. PARTNERZY

1. Rzekunianka Rzekuń.

2. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Zabielu

V. CEL I ZAŁOŻENIA WYŚCIGU.

1. Popularyzacja kolarstwa, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.

2. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży i dorosłych.

3. Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości.

4. Promocja Powiatu Ostrołęckiego i Gminy Rzekuń.
VI. TERMIN, MIEJSCE, TRASA
1. Wyścig odbędzie się w dniu
16 czerwca 2013r. (niedziela) po drogach leśnych wsi OŁDAKI gm. Rzekuń.
2. Trasa wyścigu:
MINI -2 okrążenia x 3500m dzieci – Szkoła Podstawowa (7km).

MIDI - 2 okrążenia x 6500m dzieci - Gimnazjum (13km) oraz „dla tych, którym jeszcze się chce” (przejechać rowerem)

MAXI - 4 okrążenia x 6500m Open (26km)
3. START i META – Ołdaki przy Zespole Szkół
4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi (strzałki oraz taśma ochronna)
5. Start wyścigu nastąpi:

godz. 11:00 – dzieci Szkoła Podstawowa

godz. 12:00 – dzieci Gimnazjum

godz. 12:00 – OPEN (lub po ukończeniu wyścigu SP)
6. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne.
7. Nawierzchnia żwirowa i piaszczysta.
8. Na trasie wyścigu będą znajdowały się punkty kontrolne. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

9. Trasa wyścigu z elementami XC. Mapa trasy w załączniku i na stronie www.kk24h.pl

VII. LIMIT CZASU.
1.Organizator nie przewiduje wprowadzania limitu czasu.
VIII. PUNKTY ODŻYWIANIA.
1. Punkty odżywiania zaopatrzone w wodę i owoce będą rozmieszczone na rundach w okolicy linii METY.
2. Na trasie wyścigu będzie możliwość ustawienia pojemników z odżywkami własnymi zawodników (w okolicy linii METY).
IX. UCZESTNICTWO.
1. W 3 Wyścigu MTB prawo startu mają osoby, które do dnia 10 czerwca 2013r. zarejestrują się na liście zgłoszeń udostępnionej na stronie
www.kk24h.pl lub prześlą swoje zgłoszenie na adres KlubKolarski24h@gmail.com
2. Wszyscy zawodnicy startujący w 3 Wyścigu MTB Kurpiowskie Piaski muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów (Zespół Szkół w Ołdakach 8a). Biuro będzie czynne od godz. 8:30 w dniu zawodów.
3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują numer startowy oraz pakiet startowy.
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do wyścigu będzie wypełnienie oraz podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu. Dla osób, niepełnoletnich (ukończone 18 lat w dniu zawodów) wymagany jest podpis/zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, trenera.
5. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną i bezwzględnie przestrzegać przepisy „Prawo o Ruchu Drogowym” i niniejszego regulaminu.

6. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność. Istnieje możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych, prywatnych posesji.

7. Wyścig będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Służby Organizatora wskażą drogę i ułatwią włączanie się do ruchu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje zawodników i wypadki na trasie.
9. Zalecany rower MTB tzw. „góral”.
X. ZGŁOSZENIA.

1. Zgłoszenia na stronie www.kk24h.pl lub pod adresem KlubKolarski24h@gmail.com
2. Zgłoszenia będą możliwe również w dniu zawodów w
Biurze Zawodów, które będzie usytuowane w Zespole Szkół w Ołdakach 8a. Zgłoszenia mogą być niemożliwe w dniu zawodów gdy wcześniej zostanie przekroczony limit zawodników (Dz. X pkt 5).
3. Za zgłoszenie pełne uważa się dostarczenie
w dniu zawodów od godz. 8:30 do 10:30, do obsługi Biura Zawodów wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika oświadczenia. Oświadczenia będą dostępne w Biurze Zawodów oraz do pobrania na stronie www.kk24h.pl.

4. Osoby zgłoszone do dnia 10 czerwca 2013r. wraz z opłaconym startowym (zgodnie z Dz. XIV p.1,2,4) mają podczas rejestracji w Biurze Zawodów zapewniony upominek. Organizator prosi o dostarczenie do Biura Zawodów potwierdzenia zapłaty za start.

5. Organizator wprowadza limit uczestników, dla każdej kategorii:

100 osób – dzieci (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)

150 osób - OPEN

6. Organizator wprowadza zasadę zgłoszeń i opłat za drużyny:

- zgłoszenia drużyn mogą odbywać się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.kk24h.pl lub poprzez przesłanie listy zawodników na adres KlubKolarski24h@gmail.com Na liście zgłaszanych zawodników powinny znaleźć się obowiązkowo: imię, nazwisko, rocznik, miejscowość, dystans, klub. Opłaty zgodnie z (Dz. XIV p.4) czyli przy zgłoszeniu 5-ciu zawodników z drużyny należy na konto organizatora wpłacić równowartość opłaty za 5 osób... itd.

Program szczegółowy.

  • 08:30 - otwarcie biura zawodów.

  • 08:30 - 10:30 zapisy i weryfikacja zawodników.

  • 11:00 - start ostry - dzieci Szkoła Podstawowa

  • 12:00 – start ostry OPEN i GIMNAZJUM (lub po ukończeniu wyścigu SP)

  • Ok. 14:30 – zakończenie wyścigu.

  • Ok. 15:20 – ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców.

XI. POMIAR CZASU.

1.Odbędzie się pomiar czasu – ręczny.

XII. KLASYFIKACJE.
1. Dzieci
D1(dziewczynki SP klasy 1-3),

D2(dziewczynki SP klasy 4-6)

CH1(chłopcy SP klasy 1-3)

CH2(chłopcy SP klasy 4-6)

dziecko może startować z dorosłym opiekunem, który również musi posiadać kask sztywny na głowie.

DG(dziewczynki gimnazjum ur. 1997-1999)

CHG(chłopcy gimnazjum ur. 1997-1999).
2. OPEN
Kobiety

K1 do 30 lat (ur. 1983 i młodsze)

K2 od 31 do 49 lat (ur. 1964 - 1982)

K3 50 lat i starsze (ur. 1963 i starsze)

Mężczyźni

M1 – od 17 do 21 lat (ur. 1992 - 1996)

M2 - od 22 do 29 lat (ur. 1984 - 1991)

M3 - od 30 do 39 lat (ur. 1974 - 1983)

M4 - od 40 do 49 lat (ur. 1964 - 1973)

M5 - od 50 lat (ur. 1963 i starsi)
XIII. NAGRODY.
1
. Zwycięzcy wyścigu OPEN otrzymują odpowiednio:

mężczyźni: I miejsce - puchar + 200

II miejsce – puchar + 150

III miejsce – puchar + 100

kobiety: I miejsce – puchar + 200

II miejsce – puchar + 150

III miejsce – puchar + 100
2.
Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymują puchary. Nagrody za zwycięstwo OPEN nie dublują się z klasyfikacją wiekową.

3. Najszybszy zawodnik (OPEN) z powiatu ostrołęckiego - puchar Starosty. Decyduje miejsce zameldowania.

4. Najszybszy zawodnik (OPEN) z Gminy Rzekuń – puchar Wójta Gminy Rzekuń. Decyduje miejsce zameldowania.

5. Najszybsza kobieta (OPEN), najszybszy mężczyzna (OPEN) oraz najmłodszy zawodnik z miasta Ostrołęka - puchar Prezydenta + nagroda rzeczowa. Decyduje miejsce zameldowania.

6. Najmłodszy zawodnik imprezy – puchar.

7. Najstarszy zawodnik imprezy– puchar.

8. Zawodnik z najdalszego zakątka Polski50

9. Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Ołdakach dla najszybszego zawodnika ze Szkoły Podstawowej oraz dla najszybszego z Gimnazjum.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

11. Organizator może wprowadzić dodatkowo losowanie nagród rzeczowych przekazanych przez SPONSORÓW dla osób, które ukończą wyścig i będą obecne podczas losowania.

XIV. OPŁATY.
1. Wyścig OPEN -
35zł do dnia 13.06.2013 + niespodzianka gratis, oraz 50zł po tym terminie.

2. Gimnazjum – 10zł do dnia 13.06.2013 + niespodzianka gratis, oraz 15zł po tym terminie.

3. Szkoła Podstawowa – udział bezpłatny.

4. Drużyny ponad 4-ech zawodników – 30zł do dnia 13.06.2013 + niespodzianka gratis, oraz 40zł po tym terminie.

5. Dystans MIDI „dla tych, którym jeszcze się chce” (przejechać rowerem) 20zł do dnia 13.06.2013 + niespodzianka gratis, oraz 30zł po tym terminie.

6. Wpłaty startowego na konto: Klub Kolarski 24h
Czarnowiec 4
07-411 Rzekuń
Nr konta: Bank BGŻ S.A oddział w Ostrołęce
02 2030 0045 1110 0000 0257 8620

Z dopiskiem „JAN KOWALSKI – KURPIOWSKIE PIASKI 2013”
Opłata startowa nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach opłatę startową można zaksięgować na innego zawodnika.
XV. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW. W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
1. przejazd oznakowaną trasą.
2. numer startowy na stałe.

3. wyniki opublikowane na stronie internetowej.
4. specjalny upominek dla zawodników, którzy dokonają wcześniejszej wpłaty.
5. zabezpieczenie medyczne.
6. prawo do korzystania z bufetów na trasie.
7. ciepły posiłek regeneracyjny na mecie.
8. możliwość umycia roweru.
9. niepowtarzalną atmosferę kurpiowskiej gościnności.

XVI. WYŻYWIENIE.
1. Na trasie wyścigu Organizator zapewnia wodę pitną.

2. Po wyścigu ciasto własnych wypieków, owoce, gorąca herbata, kawa, słodycze oraz zupa regeneracyjna.
4. Pozostałe wyżywienie na własny koszt uczestników.
XVII. UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW.

1. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas trwania wyścigu ani na czas podróży czy też czas pobytu w okolicach trasy wyścigu.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
XVIII. ZASADY FAIR-PLAY

1. Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.

2. Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do drogi publicznej lub skrzyżowania.

3. Zawodnik musi liczyć się z przerwaniem jazdy podczas trudnych odcinków trasy.

4. Zawodnicy muszą przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowych.

5. Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności trasy wyścigu.

6. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

7. Zawodnicy powinni odnosić się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników zawodów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

8. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.

9. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

10. Zawodnik, który zajął w wyścigu miejsce podlegające dekoracji powinien znajdować się w pobliżu podium aby wyraźnie słyszeć wezwania organizatora, nie przedłużając dekoracji.

XIX. WYNIKI

1. Wyniki nieoficjalne pojawią się w dniu zawodów w Biurze Zawodów oraz na tablicy ogłoszeń.

2. Wyniki oficjalne zostaną zamieszczone na stronie www.kk24h.pl w terminie do siedmiu dni roboczych po zawodach.

3. Organizator ma prawo w ciągu 7 dni roboczych do weryfikacji oraz korekty wyników na podstawie uzasadnionych protestów oraz na podstawie innej dokumentacji takiej jak nagrania video, zdjęcia, zeznania obsługi technicznej trasy co do skracania trasy przez zawodników.

4. Zawodnik może być przesunięty na ostatnią pozycję w peletonie za postępowanie takie jak: jazda w rozpiętym kasku, jazda bez kasku, zaśmiecanie trasy wyścigu oraz inne nieregulaminowe zachowanie.

5. Ostateczną decyzję o wynikach zawodów podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

XX. WYMOGI SPRZĘTOWE.

1. Zawodnik startuje na dowolnym rowerze (zalecany MTB), o dowolnym rozmiarze kół, lecz wymiana roweru na inny podczas trwania wyścigu podlega dyskwalifikacji. Organizator poprzez to ograniczenie daje równe szanse zawodnikom „amatorom”, którzy nie posiadają zapasowych rowerów.

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1.
Wszyscy zawodnicy obowiązkowo starują w zapiętym kasku sztywnym na głowie.

2. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Wyjątkową sytuacją odwołania lub zmianą terminu i miejsca może być jednak tzw. „siła wyższa”.

3. Wyścig odbędzie się po drogach gruntowych i leśnych.

4. Podczas wyścigu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do kierownicy roweru. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

5. Podczas wyścigu nie można korzystać z żadnych środków transportu (za wyjątkiem roweru) pod karą dyskwalifikacji.
6. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną.
7. Za pozostawienie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy organizator NIE ponosi odpowiedzialności.
8. Przed wyścigiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych zdjęć , nagrań audio i video wykonanych podczas trwania imprezy.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestnika imprezy podczas publikacji zdjęć i nagrań w prasie, internecie, radio i telewizji.

11. Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową i oświadczenie akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). wyłącznie do celów Imprezy „Kurpiowskie Piaski”.

12. Organizator zastrzega sobie zmianę nazwy imprezy „Kurpiowskie Piaski” w momencie pojawienia się sponsora tytularnego.

13. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

Oświadczenie zawodnika:

Forum
 • Forum
KURPIE MTB - ZAPISY
 • KurpieMTB
Reklama
 • KurpieMTB
 • Historia
 • WSC
 • YouTube
Sponsorzy
Partnerzy
Polecamy
 • Linki
Media