Menu główne
kalendarz
Władze
Członkostwo
Drużyna
Imprezy
Publikacje
Podia

Regulamin - Kurpiowskie Piaski - BIS

powrót do opisu imprezy


REGULAMIN

Wyścigu Kolarskiego MTB
KURPIOWSKIE PIASKI BIS

PRZYSTAŃ k.Ostrołęki

o puchar o puchar Wójta Gminy OLSZEWO-BORKI

24 SIERPNIA 2014

I. ORGANIZATOR. 

Klub Kolarski 24h, Czarnowiec 4, 07-411 Rzekuń
klubkolarski24h@gmail.com , www.kk24h.pl
NIP: 7582352797, REGON: 146515410
Bank BGŻ S.A. o/Ostrołęka,
02 2030 0045 1110 0000 0257 8620

kontakt: Marek Karczewski 516-029-396 rowerkarola@gmail.com, Piotr Nabiałek 696-502-655 nabialekpiotr@wp.pl,

II. WSPÓŁORGANIZATOR.

1. Gmina Olszewo-Borki

III. JEDNOSTKI FINANSUJĄCE.

1. Gmina Olszewo-Borki

IV. PARTNERZY

1. Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Ostrołęka, Leśnictwo Przystań

2. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi

4. Stowarzyszenie EKOMENA Ostrołęka

5. Szkoła Podstawowa w Przystani

6. Europe Direct Ostrołęka

V. CEL I ZAŁOŻENIA WYŚCIGU.

1. Popularyzacja kolarstwa, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.

2. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży i dorosłych.

3. Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości.

4. Promocja Gminy Olszewo-Borki i Powiatu Ostrołęckiego.
VI. TERMIN, MIEJSCE, TRASA
1. Wyścig odbędzie się w dniu
24 sierpnia 2014r. (niedziela) po drogach leśnych Nadleśnictwa Ostrołęka, Leśnictwo Przystań (wieś Przystań, gm.Olszewo-Borki)
2. Trasa wyścigu:
MINI - 1 okrążenie – (5km).

MIDI - 2 okrążenia Kobiety + „dla tych, którym jeszcze się chce” (przejechać rowerem) – (18km).

MAXI - 4 okrążenia Mężczyźni - (36km),
3. START i META – PRZYSTAŃ – SZKOŁA PODSTAWOWA - Zabytkowy dwór Bourbonów w Przystani
4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi (strzałki oraz taśma ochronna)
5. Start wyścigu nastąpi:

godz. 11:00 – dzieci – wyścig MINI, UWAGA !!! OPIEKUNOWIE JADĄ NA STARCIE 100M ZA DZIEĆMI. Na linii startu stoją tylko dzieci !

godz. 12:00 – pozostali – wyścig MIDI i MAXI
6. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne.
7. Nawierzchnia trasy: żwirowa, drogi gruntowe i leśne dukty.
8. Na trasie wyścigu będą znajdowały się punkty kontrolne. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

9. Wszyscy zawodnicy obowiązkowo starują w zapiętym kasku sztywnym na głowie.

W Biurze Zawodów można wypożyczyć kask !!!


VII. LIMIT CZASU.
1.Organizator nie przewiduje wprowadzania limitu czasu.
VIII. PUNKTY ODŻYWIANIA.
1. Punkty odżywiania zaopatrzone w wodę i owoce będą rozmieszczone na rundach w okolicy linii METY.
2. Na trasie wyścigu będzie możliwość ustawienia pojemników z odżywkami własnymi zawodników (w okolicy linii METY).
IX. UCZESTNICTWO.
1. W Wyścigu MTB „KP BIS” prawo startu mają osoby, które do dnia 20 sierpnia 2014r. zarejestrują się na liście zgłoszeń udostępnionej na stronie
www.kk24h.pl
2. Wszyscy zawodnicy startujący w Wyścigu MTB Kurpiowskie Piaski-BIS muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów (Szkoła Podstawowa w Przystani). Biuro będzie czynne od godz. 8:30 w dniu zawodów.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do wyścigu będzie wypełnienie oraz podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu. Dla osób, niepełnoletnich (ukończone 18 lat w dniu zawodów) wymagany jest podpis/zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, trenera.
4. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną i bezwzględnie przestrzegać przepisy „Prawo o Ruchu Drogowym” i niniejszego regulaminu.

5. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność. Istnieje możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych, prywatnych posesji.

6. Wyścig będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Służby Organizatora wskażą drogę i ułatwią włączanie się do ruchu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje zawodników i wypadki na trasie.
8
. Zalecany rower MTB.
X. ZGŁOSZENIA.

1. Zgłoszenia na stronie www.kk24h.pl
2. Zgłoszenia będą możliwe również w dniu zawodów w
Biurze Zawodów, które będzie usytuowane w Szkole Podstawowej w Przystani. Zgłoszenia mogą być niemożliwe w dniu zawodów gdy wcześniej zostanie przekroczony limit zawodników (Dz. X pkt 5).
3. Za zgłoszenie pełne uważa się dostarczenie
w dniu zawodów od godz. 8:30 do 10:30, do obsługi Biura Zawodów wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika oświadczenia. Oświadczenia będą dostępne w Biurze Zawodów oraz do pobrania na stronie www.kk24h.pl.

4. Organizator prosi o dostarczenie do Biura Zawodów potwierdzenia zapłaty za start w przypadku dokonania przelewu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie limit uczestników zgłoszonych do zawodów.

Program zawodów:

  • 08:30 - otwarcie biura zawodów.

  • 08:30 - 10:30 zapisy i weryfikacja zawodników.

  • 11:00 - start ostry – wyścig MINI

  • 12:00 – start ostry – wyścig MIDI i MAXI (lub po ukończeniu wyścigu MINI)

  • ok. 15:00 – zakończenie wyścigu.

  • ok. 15:30 – ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców.

Wszystkie czasy mogą ulec nieznacznym zmianom.

XI. POMIAR CZASU.

1.Odbędzie się pomiar czasu – ręczny.

XII. KLASYFIKACJE.
1. MINI
Dziewczynki

D1 – (smyk) – do 7 lat (rok ur. 2007 i młodsze)

D2 - (żak) - od 8 do 11 lat (rok ur. 2003-2006)

D3 - (młodzik) - od 12 do 14 lat (rok ur. 2000-2002)

Chłopcy

C1 – (smyk) – do 7 lat (rok ur. 2007 i młodsze)

C2 - (żak) - od 8 do 11 lat (rok ur. 2003-2006)

C3 - (młodzik) - od 12 do 14 lat (rok ur. 2000-2002)

z dzieckiem może jechać dorosły opiekun, który również musi posiadać zapięty kask na głowie.


2. MIDI
Kobiety

K1 do 29 lat (ur. 1985 i młodsze)

K2 od 30 do 49 lat (ur. 1965 - 1984)

K3 50 lat i starsze (ur. 1964 i starsze)

„dla tych, którym jeszcze się chce”

X – mężczyźni OPEN


3. MAXI Mężczyźni

MJ - (junior młodszy) - od 15 do 16 lat (rok ur. 1998-1999)

M1 – od 17 do 21 lat (ur. 1993 - 1997)

M2 - od 22 do 29 lat (ur. 1985 - 1992)

M3 - od 30 do 39 lat (ur. 1975 - 1984)

M4 - od 40 do 49 lat (ur. 1965- 1974)

M5 - od 50 lat (ur. 1964 i starsi)
XIII. NAGRODY.
1
. Zwycięzcy wyścigów OPEN otrzymują odpowiednio:

mężczyźni (MAXI): I miejsce - puchar + nagroda rzeczowa + nagroda finansowa (100zł)

II miejsce – puchar + nagroda rzeczowa

III miejsce – puchar + nagroda rzeczowa

kobiety (MIDI): I miejsce – puchar + nagroda rzeczowa + nagroda finansowa (100zł)

II miejsce – puchar + nagroda rzeczowa

III miejsce – puchar + nagroda rzeczowa
2.
Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymują puchary.

3. Najszybsi zawodnicy Gminy Olszewo-Borki (MIDI-K, MAXI-M)– puchar Wójta Gminy Olszewo-Borki. Decyduje miejsce zameldowania.

4. Najszybsi zawodnicy Powiatu Ostrołęckiego (MINI-D+CH, MIDI-K, MAXI-M) – puchar i nagroda rzeczowa Starosty Ostrołęckiego. Decyduje miejsce zameldowania.

5. Najmłodszy zawodnik wyścigu – puchar.

6. Najstarszy zawodnik wyścigu– puchar.

7. Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przystani dla najszybszego zawodnika i zawodniczki (reprezentanta Szkoły) kl.1-3 dziewczynki i chłopcy, kl.4-6 dziewczynki i chłopcy.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

9. Po dekoracji pucharowej odbędzie się losowanie nagród rzeczowych dla osób, które ukończą wyścig i będą obecne podczas losowania.

XIV. OPŁATY.
1.
Wyścig MINI – udział bezpłatny.

2. Wyścig MIDI – 20zł do dnia 14.08.2014 oraz 30zł po tym terminie.

3. Wyścig MAXI - 30zł do dnia 14.08.2014 oraz 40zł po tym terminie.

4. Wpłaty startowego na konto: Klub Kolarski 24h, Czarnowiec 4, 07-411 Rzekuń
Nr konta: Bank BGŻ S.A oddział w Ostrołęce
02 2030 0045 1110 0000 0257 8620

Z dopiskiem „Imię i Nazwisko – KURPIOWSKIE PIASKI 2014”
Opłata startowa nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach opłatę startową można zaksięgować na innego zawodnika.
XV. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW. W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
1. przejazd oznakowaną trasą.
2. numer startowy na stałe.

3. wyniki opublikowane na stronie internetowej.
4. zabezpieczenie medyczne.
5. prawo do korzystania z bufetów na trasie.
6. ciepły posiłek regeneracyjny na mecie.
7. możliwość umycia roweru.
8. niepowtarzalną atmosferę kurpiowskiej gościnności.

XVI. WYŻYWIENIE.
1. Na trasie wyścigu Organizator zapewnia wodę pitną, banany, słodycze.

2. Po wyścigu ciasto własnych wypieków , gorąca herbata, kawa, słodycze oraz zupa regeneracyjna.
XVII. UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW.

1. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas trwania wyścigu ani na czas podróży czy też czas pobytu w okolicach trasy wyścigu.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
XVIII. ZASADY FAIR-PLAY

1. Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.

2. Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do drogi publicznej lub skrzyżowania.

3. Zawodnik musi liczyć się z przerwaniem jazdy podczas trudnych odcinków trasy.

4. Zawodnicy muszą przestrzegać Przepisy o Ruchu Drogowym.

5. Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności trasy wyścigu.

6. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

7. Zawodnicy powinni odnosić się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników zawodów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

8. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.

9. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

10. Zawodnik, który zajął w wyścigu miejsce podlegające dekoracji powinien znajdować się w pobliżu podium aby organizator mógł sprawnie przeprowadzić dekorację.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zawodników do startu, którzy nie uregulowali swoich zobowiązań regulaminowych w stosunku do Organizatora za starty w innych wyścigach organizowanych przez Klub Kolarski 24h.

XIX. WYNIKI

1. Wyniki nieoficjalne pojawią się w dniu zawodów w Biurze Zawodów oraz na tablicy ogłoszeń.

2. Wyniki oficjalne zostaną zamieszczone na stronie www.kk24h.pl w terminie do siedmiu dni roboczych po zawodach.

3. Organizator ma prawo w ciągu 7 dni roboczych do weryfikacji oraz korekty wyników na podstawie uzasadnionych protestów oraz na podstawie innej dokumentacji takiej jak nagrania video, zdjęcia, zeznania obsługi technicznej trasy co do skracania trasy przez zawodników.

4. Zawodnik może być przesunięty na ostatnią pozycję w peletonie za postępowanie takie jak: jazda w rozpiętym kasku, jazda bez kasku, zaśmiecanie trasy wyścigu oraz inne nieregulaminowe zachowanie.

5. Kierownik ekipy zawodników lub sam zawodnik może wnieść w dniu zawodów pisemny protest do wyników pod warunkiem wpłacenia kaucji w wysokości 30zł. W przypadku protestu uzasadnionego kaucja zostanie zwrócona w całości wnoszącemu.

6. Ostateczną decyzję o wynikach zawodów podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

XX. WYMOGI SPRZĘTOWE.

1. Zawodnik startuje na dowolnym rowerze (zalecany MTB), o dowolnym rozmiarze kół, lecz wymiana roweru na inny podczas trwania wyścigu podlega dyskwalifikacji.

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1.
Wszyscy zawodnicy obowiązkowo starują w zapiętym kasku sztywnym na głowie.

W Biurze Zawodów można wypożyczyć kask !!!

2. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Wyjątkową sytuacją odwołania lub zmianą terminu i miejsca może być jednak tzw. „siła wyższa”.

3. Wyścig odbędzie się po drogach gminnych, gruntowych i leśnych.

4. Podczas wyścigu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do kierownicy roweru. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

5. Podczas wyścigu nie można korzystać z żadnych środków transportu (za wyjątkiem roweru) pod karą dyskwalifikacji.
6. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną.
7. Za pozostawienie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy organizator NIE ponosi odpowiedzialności.
8. Przed wyścigiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych zdjęć , nagrań audio i video wykonanych podczas trwania imprezy.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestnika imprezy podczas publikacji zdjęć i nagrań w prasie, internecie, radio i telewizji.

11. Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową i oświadczenie akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) wyłącznie do celów Imprezy „Kurpiowskie Piaski”.

12. Organizator zastrzega sobie zmianę nazwy imprezy „Kurpiowskie Piaski” w momencie pojawienia się sponsora tytularnego.

13. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

Forum
 • Forum
KURPIE MTB - ZAPISY
 • KurpieMTB
Reklama
 • KurpieMTB
 • Historia
 • WSC
 • YouTube
Sponsorzy
Partnerzy
Polecamy
 • Linki
Media