Zarząd Klubu

Marek Karczewski – Prezes 533 613 913
Rafał Urban – Wiceprezes 502 339 733
Elżbieta Podeszwa – Skarbnik 663 674 895
Arkadiusz Jechanowski – Członek Zarządu 519 122 474