Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2024

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2024

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2024

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
członków Klubu Kolarskiego 24h, które odbędzie się

w sobotę 24 lutego 2024 r. o godz. 17:00
W SIEDZIBIE KLUBU

Program zebrania przewiduje:

  • Otwarcie zebrania
  • Powitanie zaproszonych gości
  • Odczytanie porządku zebrania
  • Skrócone sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  • Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
  • Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały
  • Wręczanie wyróżnień dla członków Klubu
  • Wolne wnioski
  • Zamknięcie zebrania

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Klubu do licznego udziału

Zarząd Klubu Kolarskiego 24h