RowerPark Czarnowiec zyskał nowe logo

RowerPark Czarnowiec zyskał nowe logo

RowerPark Czarnowiec

REGULAMIN

Specjalnie przygotowane ścieżki dla rowerzystów. Stworzone jako miejsce do aktywnego spędzania czasu dla średnio, jak i bardzo zaawansowanych rowerzystów.
Ścieżki poprowadzono przez urozmaicony teren, a liczne zakręty, podjazdy, zjazdy i przeszkody naturalne oraz sztuczne są skuteczną formą doskonalenia techniki jazdy.
Wszystkie osoby korzystające z Kompleksu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień.

OGÓLNE INFORMACJE

 1. RowerPark Czarnowiec jest własnością: Marek Karczewski zam. Czarnowiec, 07-411 Rzekuń.
 2. Część gruntów „pod trasą” jest własnością mieszkańców Czarnowca, po których można poruszać się wyłącznie oznaczoną trasą!
 3. RowerPark służy do jazdy rowerem MTB ewentualnie rowerem typu CX, GRAVEL (przełajowym).
 4. Na trasie dopuszczone są również treningi biegowe.
 5. Trasa jest jednokierunkowa.
 6. OSOBY NA ROWERACH MUSZĄ BEZWZGLĘDNIE POSIADAĆ KASK NA GŁOWIE!
 7. Kompleks jest czynny bezterminowo od świtu do zmierzchu. W wyjątkowych sytuacjach obowiązuje zakaz wstępu np. nagła burza z piorunami, nagłe ulewne deszcze, nagłe gradobicie, nagły porywisty wiatr oraz inne „siły wyższe” tzw. klęski żywiołowe.
 8. Trasa może być czasowo zamknięta dla ogółu podczas organizacji imprez sportowych bądź przebudowy czy prac leśnych.
 9. Osoby przebywające na terenie RowerParku naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób korzystających z trasy, a także osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu mogą być usunięte z terenu Kompleksu na podstawie art. 157 KW
 10. Na RowerParku mogą trenować wyłącznie osoby pełnoletnie.
 11. Wstęp osób niepełnoletnich wyłącznie pod opieką pełnoletniego rodzica/opiekuna prawnego. Wyjątkiem może być wjazd osoby niepełnoletniej za zgodą rodzica na podstawie wysłania SMS`a z telefonu rodzica/opiekuna o treści RP1 lub RP2 lub RP3 itd. przy czym 1,2,3 to liczba osób niepełnoletnich, które zamierzają wjechać na trasę, a odpowiedzialność za ich trening bierze na siebie rodzic/opiekun prawny.
 12. Wstęp na RowerPark DLA WSZYSTKICH wyłącznie po wysłaniu SMS na nr 533613913 o treści RP.
 13. Osoby, które nie wyrażają zgody na wysłanie SMS NIE MAJĄ PRAWA WSTĘPU NA TRASĘ!
  ZAKAZY
 14. Na obszarze RowerParku i samej trasie zabronione jest poruszanie się na:
 • MOTOCYKLACH;
 • QUADACH;
 • MOTOROWERACH, SKUTERACH, MOTORYNKACH;
 • ROWERACH ELEKTRYCZNYCH I SPALINOWYCH;
 • ROWERACH I POJAZDACH O INNYM NAPĘDZIE NIŻ SIŁA LUDZKICH MIĘŚNI;
  osoby nie stosujące się do postanowień pkt. 14. podlegają sankcjom art. 161 KW
 1. Zakaz pozostawiania śmieci, po izotonikach, odżywkach i innych za wyjątkiem wyznaczonych miejsc;
 2. Zakaz palenia ognisk i papierosów;
 3. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających,
 4. Wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 5. Prowadzenia psów bez smyczy,
 6. Jazdy bez kasku na głowie,
 7. Jazdy na niesprawnym rowerze,
 8. Modyfikacji i przebudowy elementów trasy – (dopuszczalne wyłącznie grabienie trasy),
 9. Umieszczania reklam typu: banery, flagi, ulotki itp.
 10. Niszczenia przyrody naturalnej,
 11. Jazdy poza wyznaczoną trasą.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 12. W razie wypadku, każdy z użytkowników znajdujący się w pobliżu ma obowiązek udzielić pomocy poszkodowanemu
  – POGOTOWIE – 999, STRAŻ – 998, POLICJA – 997 lub (112)
 13. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, względem użytkowników, za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkowników w trakcie użytkowania trasy.
 15. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem użytkowników RowerParku za rzeczy zagubione, skradzione czy zniszczone na terenie Kompleksu.
 16. Użytkownicy RowerParku zrzekają się prawa do dochodzenia odszkodowań czy innych roszczeń w stosunku do Właściciela za doznane szkody podczas użytkowania Kompleksu.
 17. Nieznajomość niniejszego Regulaminu, w związku z powszechnym dostępem do niego, nie może być uznana jako powód do wnoszenia przez użytkowników Kompleksu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Właściciela.
  Osoby użytkują obiekt na własną odpowiedzialność!
  Właściciel ma prawo zamknąć trasę bez podania przyczyny.
  Wszystkie działania na trasie „RowerPark Czarnowiec” takie jak utrzymanie, budowa, rozbudowa i konserwacja trasy są utrzymywane z własnych funduszy właściciela.
  Marek Karczewski
  533 613 913
  rowerkarola@gmail.com

  pozdROWER!

Zapraszam na RowerPark Czarnowiec – czynne 24h!

Nasze przyjaciółki Gosia i Wiola – 2018r.