Nowy odcinek do trenowania, w Czarnowcu

Nowy odcinek do trenowania, w Czarnowcu

Nowy odcinek do trenowania, w Czarnowcu

Wprawdzie do przekazania w ręce właściciela zostało jeszcze parę dni ale już dziś można pokusić się o odwiedzenie nowej drogi z Czarnowca do Kamianki.

Nadleśnictwa Ostrołęka realizowało zadanie pn.: ”Przebudowa drogi leśnej od km 0+000 do km 3+626 oraz drogi gminnej od km 3+626 do 3+926 w leśnictwie Borawe”. Byliśmy na spotkaniu w Nadleśnictwie ->

Ucieszyło to stowarzyszenia sportowe i ekologiczne oraz okolicznych mieszkańców. Zrealizowano standardy leśne, osiągnięto cele dotyczące potrzeb lokalnych społeczności. Przedmiotowa droga w sąsiedztwie miasta Ostrołęki jest miejscem licznych wydarzeń sportowych i rekreacyjnych.

Prace rozpoczęto w maju a oddanie drogi Lasom Państwowym ma nastąpić najpóźniej do końca października 2023 r. Zadanie to zostało zrealizowane przez Nadleśnictwo Ostrołęka przy współudziale Gminy Rzekuń (300 metrów drogi w Kamiance), gdzie Nadleśnictwo Ostrołęka było inwestorem wiodącym.

Kolarze dziękują za kolejny odcinek drogi żwirowej, na której będzie można w okolicznościach natury trenować.
Droga została zbudowana do celów rekreacyjnych dla rowerzystów i chodziarzy.

DZIĘKUJEMY!
Panu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Ostrołęka Zdzisławowi Gadomskiemu (mieszkańcowi Czarnowca) szczególnie za niewpuszczenie pomimo nacisków asfaltu i betonu do lasu.
Lokalne środowisko sportowców – KOLARZY i BIEGACZY serdecznie dziękuje!

Na Stravie są już założone nowe segmenty “północ” i “południe” – można zaczynać robić KOM`y 😉

Kościelnica na północ – czyli odcinek 3,9 km od Kamianki do Czarnowca
Kościelnica na południe – czyli odcinek 3,9 km od Czarnowca do Kamianki

MK